Spring til indhold

Tak for jeres bidrag

Jeg bliver simpelthen opløftet og i godt humør over alle de danskere, der har meldt sig til Det politiske Mødested for at diskutere og forme politik med et moderat, midtersøgende afsæt. Et mødested mellem pragmatisme og idealisme – i erkendelse af, at i en verden i fremgang er stilstand lig med tilbagegang.
I går samledes en mindre gruppe af netværkets sundhedsfaglige medlemmer til en drøftelse af fremtidens sundhedsvæsen. Vi talte bl.a. om, hvordan vi holder fast i erfaringerne fra foråret 2020 – hvor personalet på rekordtid omstillede sundhedsvæsenet til corona-håndtering uden en masse møder, konferencer og bureaukrati – når det bliver ”fredstid” igen. Hvordan sikrer vi i praksis, at der bliver mine bureaukrati og mere decentral og faglig handlefrihed?
Her til aften mødtes en kreds af danskere med bl.a. afghansk, tyrkisk, pakistansk, armensk baggrund for at drøfte, hvordan vi skruer ned for råberriet i integrationsdebatten og op for løsninger, der virker.
Tak til jer alle for jeres bidrag.

(Meld dig ind i mit netværk her)