Spring til indhold

Persondatapolitik for Lars Løkke Rasmussen (LLR)

 

Tak for din interesse i mit politiske mødested og netværk. I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan jeg, Lars Løkke Rasmussen, (herefter “jeg”, “mig”, “mit”, “mine”) som dataansvarlig behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder, du har.

Når du tilmelder dig mit nyhedsbrev eller mit politiske netværk, accepterer du, at dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med denne persondatapolitik.

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik, er du velkommen til at kontakte mig på:

Lars Løkke Rasmussen,
Christiansborg, 1240 København K
Email: lars.loekke@ft.dk

 

1                  Kategorier af personoplysninger, som jeg behandler og retsgrundlag

1.1               Udsendelse af nyhedsbrev

Hvis du har tilmeldt dig mit nyhedsbrev, behandler jeg dine personoplysninger med det formål at sende dig information om mit politiske virke og om den politiske dagsorden via e-mail. Behandlingen sker på baggrund af min legtime interesse i, at holde dig orienteret om mit politiske virke og den politiske dagsorden, idet det vurderes at min interesse i, at behandle dine oplysninger overstiger din interesse i, at oplysninger ikke behandles, jf. Databeskyttelsesforordningens (“GDPR”) artikel 6, stk. 1, litra f.

Til at sende dig nyhedsbreve behandler jeg følgende oplysninger:

Navn

E-mailadresse

Jeg opbevarer ovenstående oplysninger i op til 3 måneder efter, at du har afmeldt dig nyhedsbrevet.

Tilmelding af mit politiske netværk
Hvis du tilmelder dig mit politiske netværk, behandler jeg dine personoplysninger med det formål at udføre netværkets aktiviteter og gøre det muligt for dig at deltage i netværket, herunder registrere dig som medlem, sende dig informationer om netværket og de politiske holdninger samt invitationer til webinarer og møder. Behandlingen sker på baggrund af min legtime interesse i, at gøre mit politiske netværk muligt, idet det vurderes at min interesse i, at behandle dine oplysninger overstiger din interesse i, at oplysninger ikke behandles, jf. Databeskyttelsesforordningens (“GDPR”) artikel 6, stk. 1, litra f.

Til dette formål behandler jeg følgende oplysninger:

Navn

Kontaktoplysninger, herunder adresse, e-mailadresse og telefonnummer

Fødselsdag

Køn

Politiske områder, som du har oplyst, at du interesser dig for

De oplysninger, du selv oplyser i ’fritekst’, når du tilmelder dig det mit politiske netværk, herunder eventuelle oplysninger om din livs- og erhvervserfaring.

Hvis de oplysninger, du oplyser i fritekst, er følsomme oplysninger omfattet af GDPR artikel 9, herunder oplysninger om din politiske overbevisning eller dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold, vil behandlingen af disse oplysninger ske som led i mine legitime politiske aktiviteter, jf. GDPR artikel 9, stk. 2, litra d.

Oplysningerne indsamlet i forbindelse med din tilmelding opbevares i op til 6 måneder efter, at du har meldt dig ud af mit politiske netværk. I konkrete tilfælde kan jeg dog opbevare dine personoplysninger længere, hvis det er påkrævet ved lov eller er nødvendigt for at fastslå, udøve eller forsvare et retskrav.

2                  Overførsel af dine personoplysninger til tredjeparter

Med undtagelse af dine følsomme oplysninger omfattet af GDPR artikel 9, vi vil videregive dine personoplysninger i det omfang det er relevant til følgende modtagere/kategorier af modtagere:

Foreningen af 8. Januar, der hjælper med at understøtte netværkets aktiviteter.

Serviceudbydere, herunder eksempelvis hosting-udbydere, tredjeparter som administrerer hjemmesiden eller markedsføringsaktiviteter mv.

Rådgivere

Offentlige myndigheder i det omfang, det er påkrævet i henhold til lov eller retskendelse, eller hvor det er nødvendigt for at fastslå, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder.

Flere af disse modtagere er databehandlere og behandler dine personoplysninger – som jeg er dataansvarlig for – efter min instruks. Databehandlerne må kun anvende oplysninger til opfyldelse af deres aftale med mig, og skal behandle oplysningerne fortroligt. Jeg har indgået skriftlige databehandleraftaler med mine databehandlere, der behandler personoplysninger på mine vegne.

Hjemmesiden, inkl. udsendelse af nyhedsbreve, hostes af Thrane Media (www.thranemedia.dk) og medlemsstyring, inkl. udsendelse af medlems-mails, hostes af Foreningsadministrator.dk – (compliance kan læses her: https://www.foreningsadministrator.dk/compliance)

I de tilfælde, hvor dine personoplysninger videregives til tredjeparter, der er selvstændig dataansvarlige, så vil behandling finde sted i henhold til disse tredjeparters egne persondatapolitikker, og jeg har ingen indflydelse herpå.

Hvis en tredjepart er lokaliseret uden for EU/EØS, vil jeg kun overføre personoplysninger, hvis modtageren er beliggende i et land, som ifølge Europa-Kommissionen har et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau, eller hvis modtageren har indgået en aftale med mig på baggrund af Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

Du kan anmode om en kopi af de relevante dokumenter, herunder Europa-Kommissionens standardbestemmelser, ved at sende en e-mail til mig via kontaktoplysningerne anført øverst.

3                  Dine rettigheder
Du har i henhold til databeskyttelsesreglerne visse, som jeg har redegjort for herunder:

Retten til information
Du har ret til anmode mig om oplysninger om eller adgang til dine personlige informationer. Der er dog undtagelser, som betyder, at du ikke altid modtager al den information, som jeg behandler.

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget. Du har også ret til at få fuldstændiggjort personoplysninger, som du mener er ufuldstændige.

Retten til sletning
Du har i visse tilfælde ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger.

Retten til dataportabilitet
Du har ret til at modtage en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Såfremt det er teknisk muligt, har du ret til at anmode om, at personoplysningerne bliver transmitteret direkte til en anden virksomhed eller person, der fungerer som dataansvarlig. 

Retten til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.  

Retten til at trække dit samtykke tilbage
Hvor behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette medfører dog ikke at den behandling, der er foretaget forud for at du trak dit samtykke tilbage, er ulovlig.

Retten til at gøre indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine personoplysninger. Det betyder, at du kan stoppe eller forhindre mig i at behandle dine personoplysninger. Det gælder dog kun i visse tilfælde, og jeg behøver ikke stoppe med at behandle dine personoplysninger, hvis jeg kan give legitime grunde til at forsætte behandlingen af dine personoplysninger.

Retten til at udøve dine rettigheder og retten til at klage
Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, kan du altid kontakte mig ved brug af kontaktoplysningerne øverst. Hvis du ønsker at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.