KORT SAGT

Dumt at kritisere bare for at kritisere

Der menes meget forskelligt om statsministerens rejse til Israel i går, men at kritisere den, fordi hun nu skal i karantæne og derfor ikke kan forhandle genåbning med de danske partier, er altså ret langt ude.
Hun burde i stedet have taget et videomøde med Benjamin ”Bibi” Netanyahu, lyder kritikken. Jeg er ikke enig i det argument. Det bliver hurtig til kritik for kritikkens egen skyld.
Videomøder er gode mellem mennesker, der allerede har en relation – mindre gode til at opbygge relationer. Og statsministeren har da vel for pokker en tættere relation til Danmarks partiledere end til ”Bibi”, så det er da bare at få sat gang i de danske Teams-mødern, som sagtens kan holdes under karantæne.
Sæt i gang. Vi mangler en gennemtænkt genåbningsplan.

(Du kan melde dig ind i “Det politiske mødested” her)

Godt – men ikke godt nok

For snart et år siden (26.3.20) skrev jeg i klumme: ”På et tidspunkt skal der løbes en kalkuleret risiko for, at Danmark ikke forbliver lukket (..). Ellers bliver prisen simpelthen for høj.”
Synspunktet er langt om længe ved at nyde fremme. I dag brugte selv statsministeren de samme ord om at ”løbe en kalkuleret risiko”. Godt. Men ikke godt nok. Det giver f.eks. ingen mening, at kun visse efterskoler kan genåbnes, når man betænker, at eleverne kommer fra hele landet. Det giver ingen mening, at cykelhandleren ikke må åbne for nogle få kunder, når mange må stå i kø i Bilka. Og sådan kunne man blive ved. Der mangler simpelthen proportioner i genåbningsstrategien.

(Meld dig ind i mit netværk her)

Tak for jeres bidrag

Jeg bliver simpelthen opløftet og i godt humør over alle de danskere, der har meldt sig til Det politiske Mødested for at diskutere og forme politik med et moderat, midtersøgende afsæt. Et mødested mellem pragmatisme og idealisme – i erkendelse af, at i en verden i fremgang er stilstand lig med tilbagegang.
I går samledes en mindre gruppe af netværkets sundhedsfaglige medlemmer til en drøftelse af fremtidens sundhedsvæsen. Vi talte bl.a. om, hvordan vi holder fast i erfaringerne fra foråret 2020 – hvor personalet på rekordtid omstillede sundhedsvæsenet til corona-håndtering uden en masse møder, konferencer og bureaukrati – når det bliver ”fredstid” igen. Hvordan sikrer vi i praksis, at der bliver mine bureaukrati og mere decentral og faglig handlefrihed?
Her til aften mødtes en kreds af danskere med bl.a. afghansk, tyrkisk, pakistansk, armensk baggrund for at drøfte, hvordan vi skruer ned for råberriet i integrationsdebatten og op for løsninger, der virker.
Tak til jer alle for jeres bidrag.

(Meld dig ind i mit netværk her)

Få nu de børn hjem:

Dagbladet Politiken skriver søndag om, hvordan min regering forberedte at hjemtage børn fra Syrien. Jeg kan i sagens natur ikke kommentere på min regerings interne og fortrolige overvejelser og arbejde, men der er efterladt nogle børn, som uskyldigt er havnet i en katastrofal situation, vi som land bør komme til undsætning. I disse tider, hvor mange partier kæmper om at være hårdest i den såkaldte ’værdipolitik’, er det sikker helt politisk ukorrekt at sige det, men nogen skal jo gøre det: Få nu de børn hjem!

(Meld dig ind i mit netværk her)

Tør man tro på, at fornuften breder sig?

Da jeg her på pladsen for to dage siden senest argumenterede for mere fleksibilitet i genåbning af Danmark, fik jeg en kold skulder af den socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff: ”Nu har han selvfølgelig også været meget langt væk på en båd i et stykke tid”, lød den nedladende intro til en ren afvisning.
Ifølge samme Langhoff kan det nu, to dag senere, ”være en god metode til at lave en forsigtig og kontrolleret genåbning af samfundet”.
Der er grund til at gentage, hvad jeg også skrev: ”Jeg glæder mig over, at denne “fornuftens stemme” vokser i disse dage. Der må snart ske noget!” Nu begynder jeg at tro lidt på, at den så småt begynder at brede sig til regeringskontorerne, men måske er det naivt …

Send de store børn i skole

Der er store regionale forskelle i smittespredningen, der er forskel på den fysiske indretning af landets skoler og det er lettere at lave en “social boble” på en efterskole med f.eks. 14-dages ophold, forlængede weekend og tests end på en dagskole. – For nu bare at nævne tre ting, der gør det helt ubærligt, at vi ikke får taget hul på at sende de store børn og unge i skole igen.
Jeg har meget, meget længe være bekymret over regeringens firkantede “vi-ved-det-hele-bedre”- og “alt-eller-intet”-tilgang til genåbning af samfundet. Og jeg har fra pandemiens start argumenteret for, at vi ikke KUN kan se på covid-19, men bl.a. også på ensomhed, mistrivsel, risikoen for underbehandling af andre alvorlige sygdomme og fremtidens økonomiske muligheder for at gøre alt det gode, vi alle sammen vil.
Jeg glæder mig over, at denne “fornuftens stemme” vokser i disse dage. Der må snart ske noget!

LAD OS GØRE DANMARK RIGERE

Dansk erhvervsliv har på det seneste efterspurgt en økonomisk politik, der har fokus på at skabe velstand. Jeg er enig. Godt nok har vi en robust og sund offentlig økonomi, og det er fornuftigt at bruge den som stødpude under covid-19. Men velfærd forudsætter velstand, så der må fokus på reformer igen. Regningen skal samles op. I en verden, hvor andre bevæger sig fremad, er stilstand lig tilbagegang.
Statsministerens reaktion: ”Det er en besynderlig kritik fra erhvervslivet. Og ikke mindst timingen, når man tænker på, hvad vi har gjort for at få dansk erhvervsliv gennem krisen”.
Er det ”vi” som i pluralis majestatis? For så tager hun fejl. Når vi kan lave hjælpepakker til milliarder og holde hånden under beskæftigelsen, er det fordi vi historisk – under skiftende regeringer – har lavet reformer. Det er danskerne og erhvervslivet, som er ”vi” – og vi vil gerne være godt rustet til næste gang. Lad os gøre Danmark rigere!

TAK

Tak til de 7.600, der fulgte med undervejs i Det politiske Mødesteds første webinar tidligere på aftenen. Kunne du ikke deltage, kan du stadig nå at se det her: www.larsloekke.dk/velkomst-webinar . I løbet af den kommende uge satser jeg på at få sammensat en bestyrelse, der kan hjælpe mig med at professionaliserer rammen om netværket, så jeg ikke kommer til at skuffe jeres høje forventninger om aktivitet og dialog.

HVORFOR LOVGIVE OM SUND FORNUFT?

Regeringen vil nu indføre bødestraf og – må man forstå på justitsministeren i News – i sidste ende fængselsstraf, hvis man ikke går i 10 dages selvisolation efter udlandsrejse. Danskerne retter sig, som vi er absolut flest, pænt efter myndighedernes anvisninger, så det virker efter min mening både meget voldsomt og overflødigt. Man behøver ikke at lovgive om alt – f.eks. ikke om den sunde fornuft.

TAG VORES INSTITUTIONER ALVORLIGT

Et flertal i Folketinget har besluttet at anlægge rigsretssag mod Inger Støjberg. Spændende om de også kan blive enige om at formulere et anklageskrift.
Jeg er ikke enig. Og det er IKKE, fordi jeg billiger det passerede. Folketinget bør klart udtrykke misbilligelse af Støjbergs fortielser og vildledning af Folketinget, men en rigsret – kun den sjette i vores demokratis historie – er efter min mening at skyde over målet….
Og jeg bliver særlig forstemt, når en gruppeformand siger, “at indlede en rigsretssag betyder ikke, at vi som politikere har besluttet, at Inger Støjberg er skyldig. [..) Det skal undersøges – og håber personligt, at hun bliver frikendt.”
Et medlem fra et andet parti, der bakker op om rigsret, skriver, at “det gør jeg IKKE, fordi jeg tror, Inger er skyldig – for det tvivler jeg på – men fordi vi skal have renset Inger.”

Hallo! Man rejser ikke straffesager for at rense den sigtede, men for at få ham dømt! De har begge misforstået Rigsretten som institution. Folketinget – og dermed hvert enkelt MF’er – er anklagemyndighed. Det er for stor en kanon at trække frem – 15 af Højesterets dommere og et trecifret millionbeløb – for bare at få renset luften eller være politisk korrekt.
Jeg synes helt ærligt, at dem, der støtter en rigsretssag med denne type argumenter, omgår institutionerne i vores demokrati med en helt ulidelig lethed.

– Meld dig ind i netværket HER

Hold tinget åbent

Statsministeren har (igen) bedt Folketinget om at skrue ned for det politiske arbejde p.g.a. Covid-19. Fair nok, hvis hun ikke har travlt med at få gennemført regeringens lovforslag. En spydig tunge kunne endda mene, at det var en fordel… 🙂

Men det dur ikke, hvis tanken er at begrænse den parlamentariske kontrol med regeringen. Har sagt det mange gange før: Covid-19 er ikke en intelligent fjende, der lytter med og skifter strategi på baggrund af vores drøftelser. Også under en pandemi har vi brug for et levende demokrati.

Vil du være med i mit netværk?

Gør mig klogere

Jeg er gennem mine mange år i politik blevet præsenteret for utallige regneark, der skulle kunne fortælle mig, hvordan danskerne er, hvad de mener - og hvad de går op i. Men intet har gjort mig klogere, end at høre fra folk, når jeg har mødt jer på gader og stræder, på løbeture og til foredrag.

Vær med til at forme politik

Hvis du allerede ved, hvad jeg står for - og har holdninger, der flugter med mine grundlæggende værdier, vil jeg gerne have dig med i et nyt netværk, hvor vi forpligter hinanden på en samtale om folkestyre fremfor folkestyring og rigtige løsninger fremfor symbolpolitik.

Når du tilmelder dig, udfylder du hvad du især har interesse for - så jeg kan invitere dig til relevante webinarer eller samtaler om konkret politik.

Vil du kun modtage mit nyhedsbrev

Har du bare har lyst til at følge mit politiske virke - uden at deltage i det forpligtende netværk, kan du tilmelde dig mit nyhedsbrev her: