KORT SAGT

LAD OS GØRE DANMARK RIGERE

Dansk erhvervsliv har på det seneste efterspurgt en økonomisk politik, der har fokus på at skabe velstand. Jeg er enig. Godt nok har vi en robust og sund offentlig økonomi, og det er fornuftigt at bruge den som stødpude under covid-19. Men velfærd forudsætter velstand, så der må fokus på reformer igen. Regningen skal samles op. I en verden, hvor andre bevæger sig fremad, er stilstand lig tilbagegang.
Statsministerens reaktion: ”Det er en besynderlig kritik fra erhvervslivet. Og ikke mindst timingen, når man tænker på, hvad vi har gjort for at få dansk erhvervsliv gennem krisen”.
Er det ”vi” som i pluralis majestatis? For så tager hun fejl. Når vi kan lave hjælpepakker til milliarder og holde hånden under beskæftigelsen, er det fordi vi historisk – under skiftende regeringer – har lavet reformer. Det er danskerne og erhvervslivet, som er ”vi” – og vi vil gerne være godt rustet til næste gang. Lad os gøre Danmark rigere!

TAK

Tak til de 7.600, der fulgte med undervejs i Det politiske Mødesteds første webinar tidligere på aftenen. Kunne du ikke deltage, kan du stadig nå at se det her: www.larsloekke.dk/velkomst-webinar . I løbet af den kommende uge satser jeg på at få sammensat en bestyrelse, der kan hjælpe mig med at professionaliserer rammen om netværket, så jeg ikke kommer til at skuffe jeres høje forventninger om aktivitet og dialog.

HVORFOR LOVGIVE OM SUND FORNUFT?

Regeringen vil nu indføre bødestraf og – må man forstå på justitsministeren i News – i sidste ende fængselsstraf, hvis man ikke går i 10 dages selvisolation efter udlandsrejse. Danskerne retter sig, som vi er absolut flest, pænt efter myndighedernes anvisninger, så det virker efter min mening både meget voldsomt og overflødigt. Man behøver ikke at lovgive om alt – f.eks. ikke om den sunde fornuft.

TAG VORES INSTITUTIONER ALVORLIGT

Et flertal i Folketinget har besluttet at anlægge rigsretssag mod Inger Støjberg. Spændende om de også kan blive enige om at formulere et anklageskrift.
Jeg er ikke enig. Og det er IKKE, fordi jeg billiger det passerede. Folketinget bør klart udtrykke misbilligelse af Støjbergs fortielser og vildledning af Folketinget, men en rigsret – kun den sjette i vores demokratis historie – er efter min mening at skyde over målet….
Og jeg bliver særlig forstemt, når en gruppeformand siger, “at indlede en rigsretssag betyder ikke, at vi som politikere har besluttet, at Inger Støjberg er skyldig. [..) Det skal undersøges – og håber personligt, at hun bliver frikendt.”
Et medlem fra et andet parti, der bakker op om rigsret, skriver, at “det gør jeg IKKE, fordi jeg tror, Inger er skyldig – for det tvivler jeg på – men fordi vi skal have renset Inger.”

Hallo! Man rejser ikke straffesager for at rense den sigtede, men for at få ham dømt! De har begge misforstået Rigsretten som institution. Folketinget – og dermed hvert enkelt MF’er – er anklagemyndighed. Det er for stor en kanon at trække frem – 15 af Højesterets dommere og et trecifret millionbeløb – for bare at få renset luften eller være politisk korrekt.
Jeg synes helt ærligt, at dem, der støtter en rigsretssag med denne type argumenter, omgår institutionerne i vores demokrati med en helt ulidelig lethed.

– Meld dig ind i netværket HER

Hold tinget åbent

Statsministeren har (igen) bedt Folketinget om at skrue ned for det politiske arbejde p.g.a. Covid-19. Fair nok, hvis hun ikke har travlt med at få gennemført regeringens lovforslag. En spydig tunge kunne endda mene, at det var en fordel… 🙂

Men det dur ikke, hvis tanken er at begrænse den parlamentariske kontrol med regeringen. Har sagt det mange gange før: Covid-19 er ikke en intelligent fjende, der lytter med og skifter strategi på baggrund af vores drøftelser. Også under en pandemi har vi brug for et levende demokrati.

Vil du være med i mit netværk?

Gør mig klogere

Jeg er gennem mine mange år i politik blevet præsenteret for utallige regneark, der skulle kunne fortælle mig, hvordan danskerne er, hvad de mener - og hvad de går op i. Men intet har gjort mig klogere, end at høre fra folk, når jeg har mødt jer på gader og stræder, på løbeture og til foredrag.

Vær med til at forme politik

Hvis du allerede ved, hvad jeg står for - og har holdninger, der flugter med mine grundlæggende værdier, vil jeg gerne have dig med i et nyt netværk, hvor vi forpligter hinanden på en samtale om folkestyre fremfor folkestyring og rigtige løsninger fremfor symbolpolitik.

Når du tilmelder dig, udfylder du hvad du især har interesse for - så jeg kan invitere dig til relevante webinarer eller samtaler om konkret politik.

Vil du kun modtage mit nyhedsbrev

Har du bare har lyst til at følge mit politiske virke - uden at deltage i det forpligtende netværk, kan du tilmelde dig mit nyhedsbrev her: