Spring til indhold

HVORFOR LOVGIVE OM SUND FORNUFT?

Regeringen vil nu indføre bødestraf og – må man forstå på justitsministeren i News – i sidste ende fængselsstraf, hvis man ikke går i 10 dages selvisolation efter udlandsrejse. Danskerne retter sig, som vi er absolut flest, pænt efter myndighedernes anvisninger, så det virker efter min mening både meget voldsomt og overflødigt. Man behøver ikke at lovgive om alt – f.eks. ikke om den sunde fornuft.