Spring til indhold

Giv myndige borgere adgang til vaccine efter eget valg

Myndige mennesker bør kunne træffe egne valg. Vi må gerne leve vores liv med risici – ryge, drikke, undlade at dyrke motion, selvom det bestemt ikke anbefales af sundhedsmyndighederne. Så bør vi også frivilligt kunne lægge arm til en godkendt vaccine, som Danmark har købt godt ind af, og som lige nu i stedet ’udlånes’ til Tyskland. Når AstraZeneca er god nok til Angela Merkel, er den også god nok til mig.
Respekt for at man ikke vil bruge den i det noget nær obligatoriske massevaccinationsprogram, men det bør ikke fratage den enkelte borger muligheden for at blive vaccineret med den.
Derfor foreslog jeg allerede den 21. april et parallelt, frivilligt vaccineprogram.
Al medicin har bivirkninger. De afvejes mod de positivt effekter, når lægemiddelmyndighederne tager stilling til godkendelsen. Og AstraZeneca er godkendt.
Jo før vi får alle vaccineret, desto før kan alle restriktioner ophæves, så vi får et åbent samfund igen.